Біогаз з соломи?

Біогаз з соломи?

Солома є високоенергетичною сировиною і доступна у значних обсягах, активно вивчається і набуває все більшого застосування в якості додаткового типу сировини для біогазового виробництва. Як і інші енергомісткі види сировини, ефективне виробництво біогазу з соломи та повноцінне використання енергетичного потенціалу сировини потребує відповідної попередньої підготовки до зброджування.

На солому, як сировину для біогазового виробництва, звернули увагу у Німеччині в результаті пошуку допоміжної альтернативної силосу кукурудзи сировини. Так, згідно теоретичних розрахунків, річні доступні обсяги соломи у Німеччині можуть замістити приблизно 75% обсягів силосу кукурудзи, необхідних на сьогодні. Проте на практиці використання енергетичного потенціалу соломи пов’язане з обов’язковою попередньою підготовкою сировини до зброджування у зв’язку із наявністю лігнінової оболонки, що унеможливлює доступ метаногенним бактеріям до високоенергетичних сполук соломи і, відповідно, біогаз з соломи не виробляється.

Попередня підготовка соломи до зброджування є обов’язковою

На сьогодні попередня підготовка соломи до зброджування реалізується декількома способами, зокрема:

  • Подрібнення соломи молотковою дробаркою та наступне її гранулювання. Гранулювання соломи, як процес, руйнує щільність лігнінової оболонки сировини. Наступним кроком солом’яні гранули можуть обприскуватись гідроксидом натрію, що сприяє додатковій руйнації сирого волокна, що міститься у сировині.
  • Подрібнення, перетирання, змішування соломи з водою та наступне заквашування суміші. Останні практики підтверджують ефективність даного способу попередньої підготовки соломи. Вихід біогазу з підготовленої таким способом соломи, збільшується на 35-50% порівняно зі свіжою подрібненою та перетертою соломою. Окрім того, такий спосіб попередньої підготовки соломи дозволяє продукувати біогаз на рівні до 80% від показника виходу біогазу з силосу кукурудзи.

Солома кукурудзи – ще один перспективний тип сировини

Солома вже доволі широко використовується у біогазовому виробництві. Доволі активними темпами відбувається вивчення соломи кукурудзи з огляду на енергетичний потенціал та його досяжність шляхом анаеробного зброджування.

Так, на гектарі утворюється близько 100 ц соломи кукурудзи із вмістом сухої речовини в межах 25-40%. Приблизно половину цього обсягу соломи можна зібрати і направити на зброджування з метою отримання енергетичного врожаю.

Згідно ряду лабораторних досліджень, солома кукурудзи, як сировина для біогазового виробництва, характеризується стабільним контрольованим перебігом зброджування.

Гектар соломи кукурудзи здатний замістити близько 0,2-0,25 га силосу кукурудзи (Fleschhut, 2016).

На практиці, біогаз з соломи кукурудзи ще практично не виробляють, проте динаміка всебічного вивчення даного типу сировини, як такої, що має значний потенціал, дає змогу припустити зарахування соломи кукурудзи до переліку сировини, що ефективно зброджується у біогазових комплексах, найближчим часом.

Сидорчук О., к.т.н.

Заповніть форму