БІОГАЗОВИЙ СЛОВНИК

Абсорбція

Фізико-хімічний процес поглинання речовин з розчинів чи сумішей газів твердими тілами або рідинами з утворенням розчинів.

Адсорбція

Поглинання якої-небудь речовини з газоподібної суміші чи розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла.

Aміак (NH3)

Азотний газ, утворений за допомогою розщеплення азотистих сполук, як яєчний білок, сечовина та сечова кислота.

Aнаеробне біологічне розщеплення

Деградація органічної речовини за допомогою анаеробних мікроорганізмів, результатом якої є утворення біогазу.

Aнаеробний

Без доступу кисню, в умовах дефіциту кисню.

Aнаеробні бактерії

Мікроорганізми, що живуть та розмножуються у безкисневому середовищі.

Біогаз

Продукт анаеробного біологічного розщеплення органічної речовини. Містить 45-70 % метану, 30-55 % вуглекислого газу, граничні обсяги нітратів, сульфідів та інших газових домішок. У правових текстах та постановах, термін «біогаз» також застосовується до газу, доведеного до якості природного газу (також називають «біо-природнім газом» або «біометаном»). Для газу після анаеробного розщеплення, також застосовують терміни «сирого газу» або «сирого біогазу».

Біогаз сирий

Біогаз одразу після процесу анаеробного розщеплення (до підвищення його якості).

Біогазова станція

Завод для виробництва, накопичення та утилізації біогазу, включаючи відповідне обладнання та техніку, необхідні для експлуатації. Виробництво біогазу базується на безкисневому розщепленні органічної речовини.

Біомаса

Біорозщеплювані речовини, як відходи та залишки сільського господарства (рослинного та тваринного походження), а також відходи та залишки лісового господарства, харчової та переробної промисловостей.

Біометан

Термін для метану біологічного походження, застосовується для біогазу, якість якого підвищено до рівня природного газу, синонім біо-природного газу.

Видалення конденсату

Біогаз, що утворюється у метантенку, насичений парою і перед постачанням на перетворення у когенераційних модулях потребує осушення. Цілеспрямоване видалення конденсату досягається у продуманому трубопроводі конденсаційного колодязя.

Витрати на виробництво енергії

Загальні витрати, пов’язані із  забезпеченням кінцевою енергією.

Вуглекислий газ (CO2)

Безбарвний, нетоксичний, вогнестійкий газ, що має злегка кислий запах, що є одним із продуктів процесу горіння.

Гній

Відходи життєдіяльності тваринництва, що складаються з гноївки та сечовини і містить до 20-25% сухої речовини.

Дегістат / Органічні біодобрива

Органічні відходи (сировина) після анаеробного розщеплення.

Деградація

Розщеплення органічних речовин до більш простих складових або молекул під час біотичних та абіотичних процесів.

Десульфуризація/ Видалення сірки

Процес збагачення біогазу під час здійснення якого відбувається видалення сірки зі складу біогазу біологічним та/або хімічним методами.

Емісії

Емісії мають місце при потраплянні чогось у навколишнє середовище. Гази, пил, запахи, стічні води, що можуть бути еліміновані, а також світло, теплота, радіація, звуки та перкусія (простукування/вібрація).

Енергетичні культури

Рослинні культури, що культивуються спеціально для енергетичного використання, енергія, що міститься у рослинах доступна для здійснення процесів анаеробного розщеплення, спалювання та газифікації.

Кінцеве джерело енергії  

Поняття «кінцевого джерела енергії» відноситься до енергетичних ресурсів, що у кінцевому результаті використовуються кінцевим споживачем.

Когенераційний модуль

Комбінована теплоелектростанція.

Когенерація теплової та електричної енергії

Одночасне перетворення енергії у механічну/електричну енергію та корисну теплоту.

Конверсія

Конверсія в контексті енергетичного джерела відноситься до понять трансформації і перетворення палива у тверді, рідкі та газоподібні джерела енергії.

Кондиціонування біогазу

Синонім – збагачення. Збагачення метану у біогазу.

Метантенк

Резервуар циліндричної форми, виконаний зі сталі або залізобетону, герметичний, обладнаний перемішуючими засобами, в якому відбуваються процеси анаеробного розщеплення органічних речовин.

Подача органічної сировини

Процес подачі органічних відходів (сировини) до метантенку.

Суха речовина

Частинки речовини, що не випарувались, заміряні відповідно до стандартизованого процесу.

Сховище дегістату

Лагуна або резервуар, в якому накопичуються та зберігаються зброджені органічні відходи перед наступним використанням.

Теплотворна здатність

Кількість теплоти в калоріях (джоулях та ін.), що його виділяє 1 м3 газоподібного палива при повному згоранні. Синонім – теплота згоряння.

Точка роси

Температура, за якої (або нижче якої) водяна пара, що завжди присутня у повітрі, з ненасиченої або простіше кажучи, такої, що може ще увібрати у себе додаткову воду, стає насиченою, і надлишки її випадають у вигляді опадів або конденсату.

Умовна одиниця худоби

Одна умовна одиниця худоби дорівнює 500 кг живої ваги худоби.

Ферментатор

Синонім – «метантенк» – резервуар циліндричної форми, в якому відбуваються процеси анаеробного розщеплення органічних речовин.

Ферментація / Зброджування

Багатоступеневий процес, під час якого органічні речовини розщеплюються в умовах відсутності або дефіциту кисню та вологого середовища. Одним з продуктів цього процесу є біогаз.

Час експозиції

Середній період перебування органічних відходів (субстратів) у метантенку.

CO2

Вуглекислий газ.

CO2 – еквівалент

Потенціал глобального потепління будь-якого парникового газу, кількість якого прирівнюється до кількості CO2 з тим же потенціалом глобального потепління.

Заповніть форму