Компанія “Ecodevelop” в УАК

Компанія “Ecodevelop” в УАК

Структурний підрозділ компанії “Ecodevelop” ТОВ “Київ Біо Центр” стало дійсним членом Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація» (УАК)!

 

Довідка:

Діяльність Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація» – актуальна вимога зміцнення держави та невід’ємна умова формування в Україні громадянського суспільства європейського зразка.

Місія УАК – об’єднати професійні організації агропромислового комплексу, виробників, переробників та сервісні служби аграрного сектору заради створення умов ефективної діяльності учасників аграрного ринку України.

Основними завданнями Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація» є:

  • представництво та захист законних прав та інтересів членів УАК в органах державної влади, громадських організаціях, судах;
  • сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативної бази в агропромисловій сфері, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду, адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів;
  • сприяння у формуванні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, підвищення добробуту громадян України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів шляхом провадження статутної діяльності;
  • сприяння розробці та впровадженню стандартів якості в агропромисловій сфері України, відповідно до визнаних міжнародних норм;
  • участь у підготовці та внесенні на розгляд відповідним державним органам концептуальних і практичних програм та проектів у сфері реформування АПК України;
  • вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової політики; виконання експертних досліджень для членів УАК;
  • співпраця з міжнародними організаціями та благодійними фондами для реалізації програм та проектів у сфері АПК;
  • організація та проведення семінарів, круглих столів, інших публічних заходів із залученням вітчизняних та закордонних експертів;
  • участь у заходах щодо захисту та забезпечення інтересів роботодавців, які надають робочі місця в агропромисловому комплексі;
  • сприяння розвитку взаємодовіри і ділового партнерства у відносинах між членами УАК, органами державної влади, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями.

Президент конфедерації – Народний депутат України Леонід Козаченко, який очолює Міжфракційне аграрне об’єднання Верховної Ради України та підкомітет з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Крім того, Леонід Козаченко є Головою Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, віце-президентом УСПП та членом наглядової ради US-Ukrainian Business Council.

До складу президії та генеральної дирекції УАК входять висококваліфіковані фахівці, експертами конфедерації є найкращі науковці та провідні спеціалісти з різноманітних питань аграрної та суміжних з нею галузей економіки.

Заповніть форму