Факти про біогазове виробництво

Факти про біогазове виробництво

Факти про біогаз та біогазове виробництво

Законодавцем біогазових технологій по праву вважається Німеччина. На прикладі флагману розглянемо факти про біогаз, сировинну базу та власне виробництво біогазу.

  1. Енергетичні культури не конкурують з сільськогосподарськими культурами

Енергетичні культури для біогазового виробництва в Німеччині вирощуються практично на 1,4 млн га, що складає 8% сільськогосподарських площ (Fachverband Biogas, 2016). Проте, навіть у випадку подвоєння площ під вирощування енергетичних культур, Німеччина буде забезпечена продуктами харчування у повному обсязі.

Вирощування енергетичних культур свого часу сприяло значній стабілізації прибутків у агропромисловому комплексі країни. І не дивно, адже з однієї сторони фермери отримують прибуток від продажу своєї продукції, а з іншої – у періоди зниження вартості власної продукції, біогазові установки стають основним напрямком діяльності фермерського господарства, забезпечуючи прибуток.

  1. Кукурудза – найефективніша, але недооцінена енергетична культура

У Німеччині вирощується близько 900 тис. га кукурудзи для біогазових комплексів, що приблизно відповідає рівню культивації кукурудзи в кінці 80-х рр. (Fachverband Biogas, 2016).

Кукурудза досягає максимальної висоти стебла безпосередньо перед жнивами, надаючи найбільшу кількість біомаси з гектару. Додатковими перевагами є її невибагливість до води, незначна потреба у засобах захисту і виділення чималих об’ємів біогазу під час анаеробного зброджування.

Таким чином, кукурудза є практично ідеальною культурою як для біогазового виробництва, так і для операторів установки, що її обслуговують.

Продовжуються інтенсивні дослідження у напрямку пошуку альтернативних кукурудзі культур, проте і досі кукурудзяний силос залишається лідуючою енергетичною культурою.

  1. Біогазове виробництво сприяє відновленню флори та фауни

Практично будь-яка культура придатна для зброджування в біогазових комплексах. Таким чином, біогазове виробництво сприяє розширенню різноманіття культур, що культивуються, стимулюючи відповідне відновлення  фауни, диких тварин, комах та бджіл.

Вирощування енергетичних культур, зазвичай, для фермерів означає зниження прибутковості у порівнянні з традиційною реалізацією кукурудзи. Проте, фермерським господарствам вигідно культивувати і використовувати енергетичні культури для біогазового виробництва. Це стало можливим завдяки фінансовим стимулам по сприянню екологічно цінним заходам у сільському господарстві.

Таким чином, Німеччина власним практичним досвідом демонструє підхід до вирішення питання утилізації відходів, нарощування енергоефективності у поєднанні із підтриманням біорізноманіття.

  1. Енергія з відходів

Органічні відходи, що продукуються, перетворюються в енергію та високоякісні добрива завдяки біогазовим технологіям. В умовах Німеччини, це економить плату за утилізацію, а також створює сприятливу для клімату енергію, оскільки біодобрива після біогазового виробництва – цінний продукт, як для фермерських господарств, так і для садоводів.

  1. Органічні добрива без запаху

Для гноївки після анаеробної ферментації характерна практична відсутність запаху. Таке добриво знаходиться у більш доступній формі для рослин, відповідно, краще засвоюється ними, економить енергоємні мінеральні добрива та не навантажує навколишнє середовище додатково.

  1. Біогазове виробництво дружнє до довкілля

При виробництві 1 кВт*год електричної енергії біогазові комплекси виробляють менше третини парникових газів, у порівнянні з вугільними електростанціями.

Так, біогазові комплекси Німеччини економлять до 7 млн. т CO– еквівалентів, які б виділялися у навколишнє середовище у разі накопичення та складування органічних відходів під відкритим небом.

  1. Біогаз – добре для регіону

У 2016 році у регіональний розвиток біогазових технологій Німеччини було вкладено близько 8 млрд. євро (Fachverband Biogas, 2017) і це при наявності 10786 біогазових комплексів станом на 2015 рік (European Biogas Association, 2015).

Біогазові комплекси вирішують питання утилізації органічних відходів, сприяючи регіональному розвитку, створюючи робочі місця, підтримуючи політику сталого розвитку, енергонезалежності та енергобезпеки.

Сидорчук О.В., к.т.н.

Заповніть форму