ІННОВАЦІЙНІ ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

ІННОВАЦІЙНІ ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316 затверджено нові центральні правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення. На підставі цих Правил водоканали повинні розробити місцеві Правила приймання, в яких врахують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають клас забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення. Ці вимоги жорсткіші, ніж були попередні.

Саме тому ми пропонуємо розробку проекту та будівництво під ключ інноваційних локальних очисних споруд для підприємств молочної галузі з урахуванням специфіки галузі.

Ecodevelop є девелоперською компанією і має досвід розробки та будівництва промислових комплексів різної складності (виробництво біогазу, біодизелю та очищення промстоків). Нашим генеральним партнером в галузі очистки промислових стоків є Global Water & Energy (GWE).

GWE є постачальником рішень для світового ринку очищення промислових стічних вод, повторного використання води та виробництва екологічно чистої енергії. GWE володіє одним з найширших портфелів технологій з управління промисловими стічними водами, обігового водопостачання і генерування/утилізації відновлюваної енергії – від процесів анаеробної очистки стоків і перетворення органічних відходів в енергію до лінійки першокласних аеробних технологій. Сотні установок по всьому світу і понад 40 років досвіду успішного застосування дозволяють справлятися з найскладнішими завданнями по стокам і перетворенню органічних відходів в енергію.

Разом з GWE Ecodevelop здійснює проектування, технологічне опрацювання та обслуговування систем на основі запатентованих технологій та надаємо повний пакет обслуговування «під ключ», включаючи зведення, монтаж всієї системи та введення в експлуатацію.

Базуючись на нашому досвіді для підприємств молочної галузі ми пропонуємо двостадійні локальні очисні споруди на базі анаеробної технології FLOTAMET™-M та аеробної технології FLOTOX™. Найбільшою перевагою такого рішення є відсутність фізико-хімічної попередньої стадії очищення. Дана технологіє є практично не чутливою до наявності у стоках жирів та завислих речовин у достатньо великій кількості. Більш того наведені речовини не видаляються у вигляді флотошламу, який потім потрібно утилізувати, а переробляються напряму в біогаз. За рахунок цього значно підвищується вихід біогазу у порівнянні зі стандартними рішеннями. Не менш важливим є факт, що результуюча кількість відходів очисних споруд, а саме надлишок анаеробного та аеробного активного мулу, в рази зменшено. Варто також зазначити, що головною перевагою аеробної технології FLOTOX™ є використання для аерації поверхневих аераторів плаваючого типу. За рахунок цього значною мірою (в 2-5 разів) знижено споживання електроенергії у порівнянні з використанням повітродувок.

Стоки молокопереробних виробництв характеризуються високим вмістом ХСК та завислих речовин. Такі стоки чудово підходять для вироблення біогазу в анаеробних умовах. Це дозволяє отримати прибуток в процесі очищення стоків, виробляючи біогаз, спалюючи в когенераторі з генерацією електроенергії та тепла, або використання для власних потреб шляхом заміни природнього газу біогазом.

Заповнити опитувальний лист для очисних споруд за посиланням

Для доочищення стоків від ХСК та звислих речовин, а також очищення від азоту та фосфору необхідно використати аеробні технології.

Локальні очисні споруди (ЛОС) запропоновано виконати на базі двох стадій:

  • Анаеробній FLOTAMET™-M

  • Аеробній FLOTOX™

Анаеробна стадія

Процес FLOTAMET™ складається зі змішаного анаеробного реактора ANAMIX™, за яким слідує стадія флотації мулу з використанням біогазу SUPERFLOT™ – BIOGAS. Анаеробне відділення осаду за допомогою флотації особливо добре працює в областях з високими концентраціями завислих твердих частинок (TSS) і/або жирів, масел і мастил (FOG) або в стічних водах з високим вмістом солі. Він підходить для стоків зі значеннями ХСК до 100 000 мг/л і навіть вище і може обробляти окремі потоки стоків або комбінацію з декількох.

У частині ANAMIX ™ реактора FLOTAMET ™ відбувається фактична анаеробна обробка. Це повністю змішаний реактор, обладнаний системою перемішування для запобігання осадження і флотації мулу. Розчинені і завислі органічні речовини в значній мірі розкладаються анаеробними бактеріями і перетворюються на біогаз. Оскільки це анаеробна технологія, в ході цього процесу відбувається дуже невелике зростання осаду, що забезпечує мінімальну кількість відходів, що підлягають утилізації.

Стоки з реактору надходять через резервуар для збору стоків в спеціальну флотаційну камеру SUPERFLOT ™ – BIOGAS. В установці SUPERFLOT ™ – BIOGAS анаеробна біомаса, яка виходить з анаеробного реактора з очищеними стоками, відділяється від очищених стічних вод шляхом флотації і повертається в реактор. Оскільки анаеробна біомаса повертається в реактор, час утримання мулу збільшується, і загальна маса мікроорганізмів, доступних для проведення обробки, може бути збільшена.

Отже, розмір анаеробної системи очищення може бути значно зменшений. Більш висока концентрація біомаси також надає додаткову стійкість процесу і стійкість до пікових навантажень або ненормальних умов експлуатації. Час від часу надлишок мулу видаляється і утилізується в міру необхідності.

Принцип роботи установки флотації розчиненим біогазом (DBF) SUPERFLOT ™ – BIOGAS аналогічний системі флотації розчиненим повітрям (DAF), але для флотації використовується біогаз замість повітря. У порівнянні з DAF, установка DBF має герметичну систему поділу, без запаху і забезпечує відсутність впливу розчиненого повітря, як це відбувається при використанні DAF в анаеробному процесі.

У цьому високоефективному процесі відділення твердих частинок дрібні бульбашки біогазу, необхідні для правильної флотації, створюються шляхом рециркуляції чистого потоку DBF через резервуар сатуратора, в якому біогаз розчиняється під тиском.

Після вприскування циркуляційного потоку в установку SUPERFLOT ™ – BIOGAS раптовий скид тиску призводить до утворення дрібних бульбашок біогазу, які спливають на поверхню, захоплюючи за собою пластівці осаду і відокремлюючи осад від анаеробного стоку.

Оскільки замість повітря використовується біогаз, система має повністю закриту конструкцію, що запобігає появі запахів і забезпечує оптимальну продуктивність. Прозорі елементи даху використовуються для контролю роботи флотаційного установки. SUPERFLOT ™ – BIOGAS також може поставлятися з нижнім шнеком для видалення осаду в випадках, коли велика кількість важких  твердих частинок накопичується у флотаційній установці.

Аеробна стадія

Високоефективні і здатні генерувати дуже високоякісні скиди аеробні біологічні процеси очищення стічних вод були колись рішенням, застосовуваним для очищення більшості типів промислових стоків. В даний час, з набагато більшим акцентом на енергоефективність та мінімізацію залишкових кількостей (тобто відпрацьованого мулу), вони в основному обмежуються розведеними промисловими стічними водами і муніципальним застосуванням, а також в якості етапу доочищення стоків після анаеробної очистки. Однак при наявності строгих вимог до скидання все ще неможливо розробити повну біологічну очистку для будь-якого типу стічних вод без застосування хоча б одного аеробного етапу.

У процесах аеробного біологічного очищення органічне забруднення перетворюється на вуглекислий газ і воду. Процес вимагає активної аеробної біомаси та подачі значної кількості кисню в реактор для проведення обробки. Недоліком є те, що подача необхідного кисню часто є дуже енергоємною, особливо коли мова йде про промислові стічні води. Іншим недоліком є значне виробництво надлишкового мулу, яке необхідно контролювати і в кінцевому підсумку утилізувати.

Система FLOTOX ™ складається з аеротанка і установки флотації розчиненого повітря SUPERFLOT ™ – AIR для відділення осаду. Органічні забрудники (ХСК, БСК) і аміак видаляються при аеробній обробці.

Варто також зазначити, що головною перевагою аеробної технології FLOTOX™ є використання для аерації поверхневих аераторів плаваючого типу. За рахунок цього значною мірою (в 2-5 разів) знижено споживання електроенергії у порівнянні з використанням повітродувок.

У SUPERFLOT ™ – AIR стічні води/шлам вводяться разом з рециркульованим чистим стоком, в якому повітря розчиняється під високим тиском. Плаваючий мул видаляється поверхневим скребком.

В разі зацікавленості, пишіть нам на електронну пошту info@ecodevelop.ua або телефонуйте для підготовки комерційної пропозиції.

Заповніть форму