ПАЛИВО ЗАМІСТЬ ВІДХОДІВ

ПАЛИВО ЗАМІСТЬ ВІДХОДІВ

Чи подобається вам ідея отримувати корисний продукт – паливо для газового котла – замість накопичених відходів? Нам вона теж подобається, і ось чому.

Ідея переробляти органічні залишки у будь-що корисне не є новою. Перш за все на думку спадає сортування та переробка твердих побутових відходів. В Європі, та й у багатьох інших країнах, це уже давно успішно здійснюють. Десь сміття сортують, а в деяких країнах, наприклад, в Швеції, переробляють майже всі ТПВ, та ще й закуповують у інших країн.

Утилізація відходів – давно актуальна проблема і для України. Причому мова йде не тільки про побутовоме сміття, а про органічні відходи, які у величезних кількостях накопичуються на підприємствах різних галузей. З них при правильному підході можна отримувати біогаз – цінне відновлюване джерело енергії.

Як отримують біогаз з відходів

Вироблення біогазу можна здійснювати в спеціальних спорудах, які називають біогазовими комплексами. У метантенках, спеціальних величезних герметичних ємностях, відбувається анаеробне бродіння органічного субстрату за певних умов. Субстратом, або сировиною для біогазової установки можуть бути:

 • залишки рослин після первинної сільськогосподарської переробки (солома, лушпиння, листя і т.п.);
 • пташиний послід та гній худоби;
 • відходи харчової промисловості (жом, макуха, меляса, сироватка тощо);
 • осади стічних вод;
 • органічна частина ТПВ.

Технологічний процес має свої нюанси залежно від виду сировини, але в загальних рисах отримання палива відбувається в результаті переробки органіки анаеробними бактеріями. При цьому виділяється суміш газів, що містить від 50% до 80% метану. Метан – це основна теплотворна складова біогазу, і його питому вагу прагнуть збільшити до 95-98%, тобто до такого ж рівня, як і в природному викопному газі. З цією метою біогаз піддають збагаченню, видаляючи інші домішки – вуглекислий газ, воду, сірководень та ін.

Використовувати біометан можна так само, як і звичайне природне паливо. Його можна спалювати в опалювальних установках для обігріву житлових і виробничих будівель, піддавати тиску й заправляти автомобілі. З біометану в когенераційних установках можна отримувати електрику. Таким чином, з відходів отримують паливо для господарських потреб.

Чому проблема утилізації відходів є важливою

Будь-які відходи вимагають дотримання певних правил поводження з ними. Чим більше їх накопичується, тим складніше підтримувати встановлений порядок, виконувати санітарно-гігієнічні вимоги, накопичувати їх або утилізувати.

Щоб зрозуміти глибину питання, розглянемо приблизні цифри кількості відходів в різних галузях і можливості для їх переробки.

Тверді побутові відходи

В Україні щорічно продукується 11 млн. тонн сміття, а його загальна кількість, за даними Міністерства регіонального розвитку, досягає 1267 млн т. Ця маса займає 1,2 куб. км на площі понад 10 тис. гектарів. На переробку надходить лише 4% побутових відходів. Тим часом, для отримання палива, яке реально використовувати в комунальному господарстві, можна як мінімум збирати звалищний газ на полігонах ТПВ. За оцінками фахівців, з 1 тонни органічних ТПВ вихід біогазуметану становить близько 84,4 куб. м. З урахуванням того, що потрібно зіставляти вартість витрат на збір звалищного газу та його результуючу кількість, економічно доцільно організовувати видобуток звалищного газу в великих містах. Енергетичний потенціал технічно досяжного біогазу з відходів на звалищах становить 0,46 млн. тонн у.п. за рік.

Утилізація відходів тваринництва

Отримання палива з гною худоби та пташиного посліду – один із найбільш перспективних напрямків в альтернативній енергетиці.

Сухі відходи тваринницьких комплексів (пташиний послід, гній ВРХ) найчастіше лежать на відкритому повітрі; рідкі (свинячий гній) – в накопичувальних ставках або лагунах. Утилізація відходів являє собою досить складну задачу, оскільки згідно Закону № 287-VIII в залежності від класу небезпеки органічні залишки повинні бути:

 • спалені;
 • стерилізовані під тиском;
 • перероблені на біопаливо.

Будь-яка з цих дій тягне за собою матеріальні витрати, однак в результаті анаеробного зброджування для отримання палива тваринницькі господарства можуть отримати також і прибуток.

У гної міститься велика кількість неперетравленої органіки, обсяг якої залежить від типу утримання та годівлі тварин. В анаеробних умовах ця органіка може розпадатися з виділенням біогазу відносно високої калорійності (від 20 до 23 МДж / м³). Потенційно, виходячи з кількості тваринницьких підприємств і поголів’я худоби, можна отримувати 3,1 млн.тонн умовного палива. З огляду на економічну доцільність, фактичний вихід становить 0,35 млн.тонн у.п. за рік.

Потрібно пам’ятати, що крім отримання палива, переробка гною має на меті поліпшення екологічної ситуації в околицях господарств, нівелювання шкідливих чинників на грунтові води та грунту, а також мінімізації витрат на захоронення або знищення залишків.

Відходи рослинництва

Базою для органічного субстрату в біогазових установках, побудованих з орієнтиром на рослинні залишки, виступають:

 • солома зернових;
 • силосна кукурудза;
 • цукрові буряки (жом, меляса, бадилля);
 • сорго;
 • будь-які відходи рослин (лушпиння, лушпиння тощо).

За винятком першого і останнього пунктів, це спеціально вирощувані енергетичні рослини. Тут слід враховувати, що така сировинна база досить дорога. Її основний плюс – рослини можливо вирощувати щорічно, і постійно відновлювати сировину для біогазової станції. Але потрібно враховувати сезонність, а також якість сировини. Найчастіше рослинні залишки використовують в якості добавки до гною, щоб отримати оптимальний склад субстрату.

Осади стічних вод станцій аерації

Суха речовина осадів становить до 2% від обсягу стічних вод, що пройшли очищення. З огляду на величезні маси каналізаційних стоків у великих промислових регіонах, є сенс будувати біогазові станції поблизу водоочисних споруд великих міст. Теоретично можна отримувати 0,21 млн. тонн у.п./рік, практично ця цифра буде вдвічі нижче. Але навіть з цієї кількості можна отримати 20 млн кВт електроенергії!

Утилізація відходів як спосіб отримання палива

Як було показано вище, відходи підприємств, аграрного сектору, осади стічних вод і ТПВ являють собою величезний потенціал для отримання відновлюваного джерела енергії.

За розрахунками, 1 куб.м. біогазуметану дозволяє виробляти 2 – 2,3 кВт електроенергії. Економічний потенціал біогазу в Україні становить 3,49 млрд. м³ на рік.

Крім сировини для когенераційного обладнання, отриманий біогаз можна використовувати для обігріву приміщень, спалюючи його в котельнях замість дорогого природного газу.

Великі тваринницькі комплекси можуть отримати комплексну вигоду від споруди біогазового комплексу:

 • позбутися від продуктів життєдіяльності тварин і витрат на їх захоронення;
 • отримати паливо для обігріву виробничих приміщень;
 • отримати альтернативне пальне для автомобілів, що працюють на газі;
 • виробити та продати електроенергію за зеленим тарифом;
 • перероблений субстрат продати в якості високоефективного добрива.

Утилізація відходів методом анаеробного зброджування в біогазових комплексах – це вигідне вкладення капіталу. Як отримати замість відходів альтернативне джерело енергії, як спроектувати та побудувати комплекс, як вивести його на проектну потужність і підтримувати в заданому режимі, – готові розповісти та виконати фахівці компанії Ecodevelop в партнерстві з німецькою компанією Krieg & Fischer Ingenieure GmbH.

 

Заповніть форму