Переваги біогазового виробництва

Переваги біогазового виробництва

Переваги біогазового виробництва:

Надійне джерело енергії

Біогаз є надійним джерелом енергії і може вироблятись як з відновлюваної сировини (силос кукурудзи, зернових, зеленої маси), так і з побічних продуктів та відходів органічного походження. На відміну від відновлюваних джерел енергії — вітру та сонця, енергія з біогазу безперервна і незалежна від погодних умов та години доби.

Високий рівень екологічності

Виробництво енергії з біогазу не потребує використання викопних джерел, а в атмосферу не потрапляють додаткові обсяги вуглекислого газу. Хоча при спалюванні біогазу з виробництвом теплової та електричної енергії утворюється двоокис вуглецю, проте він ідентичний тому, що природньо вивільняється в процесі перетворення органічної сировини. Тому, дані викиди біогазового виробництва класифікуються, як не шкідливі для навколишнього середовища.

Енергія там, де вона потрібна

Сільська місцевість або промисловий район? Біогаз може вироблятись там, де в ньому є потреба. Відповідно і теплова та електрична енергія з біогазу може бути отримана там, де це доцільно та необхідно. Це дозволяє зберігати потенціал електростанцій та атомних станцій.

Вигоди з експлуатації біогазових комплексів отримують не тільки промислово-розвинені країни. Для країн, що розвиваються, біогазове виробництво – можливість генерувати незалежне джерело енергії, що є невід’ємною складовою економічного розвитку.

Рядом європейських країн доведена доцільність спорудження біогазових комплексів у доступності до декількох населених пунктів — споживачів одночасно, з метою забезпечення потреб населення у тепловій та електричній енергії, одночасно із вирішенням питання утилізації органічних відходів. Даний підхід сприяє значному скороченню використання дров та попереджає вирубку рослинності й лісів.

Більше, ніж електрична та теплова енергія

Окрім виробництва біогазу, теплової та електричної енергії, в результаті біогазового виробництва утворюється цінний продукт – високоякісні добрива із практично незмінним і навіть більш концентрованим вмістом азоту, фосфору та окису калію. Таким чином, біогазове виробництво створює практично замкнений безвідходний ланцюжок, адже органічні відходи переробляються і повертаються у ґрунти у безпечному і доступному для рослин вигляді.

Біодобрива після біогазового виробництва мають ряд переваг: вони краще засвоюються і більш цінні для рослин у порівнянні з необробленими у біогазових комплексах відходами. Азот досяжний в якості швидкодіючого амонію приблизно на половину. Друга половина досі органічно зв’язана, а отже, біодобрива є відмінним добривом для сільськогосподарських культур.

Крім того, біодобрива після біогазового виробництва практично не мають запаху у порівнянні, наприклад, із необробленою гноївкою, що пояснюється хімічним та біологічним перетворенням пахучих сполук сірки під час метанової ферментації.

Внесення таких біодобрив під сільськогосподарські культури значно легше у порівнянні із внесенням традиційних органічних добрив.

 

Сидорчук О., к.т.н.

Заповніть форму