ПРОМИСЛОВЕ ВОДООЧИЩЕННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ БІОГАЗУ

ПРОМИСЛОВЕ ВОДООЧИЩЕННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ БІОГАЗУ

Очисні споруди стають економічно прибутковим проектом в разі виробництва біогазу – отримання тепла, електроенергії, органічних добрив.

Серед головних споживачів харчові виробництва: пивоварні заводи, кондитерські та молочні компанії, виробництва напоїв тощо.

Стійкі рішення для харчової промисловості

Сучасне очищення стічних вод від різних харчових виробництв може включати в себе відновлення як енергії, так і води – для максимального скорочення негативного впливу заводу на місцеву екологію і найближчі населені пункти.

У міру прогресування та вдосконалення обробних технологій загальний розвиток виробництв продуктів харчування і напоїв також удосконалюється шляхом значного зниження споживання енергії та води, скорочення вуглецевого сліду та впливу на навколишнє середовище в цілому. Це дало зростання багатьом підприємствам і допомогло зміцнити їхню позицію на ринку.

Залежно від характеру виробництва і продуктів, що виробляються, стічні води від харчової переробки можуть містити широкий спектр концентрованих домішок, органічних забруднювачів різних рівнів, твердої суспензії, масел і жирів (FOG), протеїнів і навіть аміаку.

Володіючи портфелем сучасних анаеробних, аеробних і фізико-хімічних очисних технологій, спільні напрацювання Ecodevelop і GWE – це готові спеціалізовані рішення, які ефективно впораються з відходами вашого виробництва і там, де це можливо, дозволять генерувати відновлювану енергію та корисні кінцеві продукти, для отримання додаткової вигоди.

Анаеробна обробка

Анаеробна обробка є високоефективною при видаленні біорозкладних органічних сполук і особливо підходить для органічних відходів і потоків стічних вод, які сильно навантажені органічними забруднювачами. Вона ефективно перетворює органічний матеріал в основному в газоподібний метан і діоксид вуглецю з мінімальним утворенням надлишкового мулу. GWE має більше 13 різних високоефективних анаеробних технологій, саме тому ви можете бути впевнені, що отримаєте оптимальне рішення, адаптоване до ваших місцевих умов і вимог.

Потоки стічних вод від виробництва продуктів харчування і напоїв, виробництва біопалива, целюлозно-паперових комбінатів та інших галузей промисловості часто сильно завантажені органічними забруднювачами та можуть успішно оброблятися різними анаеробними процесами.

Безсумнівно, найбільшою перевагою анаеробних процесів очищення стічних вод є виробництво біогазу – як побічного продукту процесу очищення.

Іншою значною перевагою, яка позитивно впливає на навколишнє середовище й економіку для компаній та муніципалітетів, є значно нижча швидкість виробництва мулу в порівнянні з процесами аеробної обробки.

Останні десятиліття технології стрімко розвиваються разом із змінами на ринку та потребами клієнтів. Але, як і 30 років тому, сьогодні багато змінних впливають на вибір оптимальної технології очищення стічних вод.

ANUBIX ™ – B – система висхідного потоку з анаеробним шаром мулу (UASB);

ANUBIX ™ – T – система розширеного гранульованого шару осаду (EGSB);

ANUBIX ™ – CES – UASB із зовнішнім відділенням мулу;

ANAFIX ™ – анаеробний фільтр з плаваючим матеріалом-носієм;

ANAMIX ™ – M / T – безперервний реактор з постійним перемішуванням (CSTR);

Безперервний реактор з мішалкою FLOTAMET ™ (CSTR) – із зовнішньою стадією флотації мулу;

COHRAL ™ – вкрита високошвидкісна анаеробна система лагуни.

Істотною перевагою запропонованих рішень є можливість їх адаптації до місцевих умов. Тисячі компаній по всьому світу вже використовують біогаз, отриманий з відходів, в якості альтернативи викопному паливу!

Детальнішу інформацію про кожну технологію шукайте у наступних статтях або прямо зараз задавайте питання на сайті або соціальних мережах.

Джерело: GWE

Заповніть форму