БІОГАЗ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

БІОГАЗ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

Технологія анаеробного зброджування, яка використовується в біогазових станціях, успішно довела свою здатність переробляти біогенні відходи. Біогазовий комплекс – це вирішення питання утилізації органічних відходів в різноманітних сферах:

 • в сільському господарстві;
 • під час очищення стічних вод;
 • при переробці відходів харчової промисловості;
 • на сміттєпереробних підприємствах і т.д.

На сьогоднішній день в світі працюють понад 1000 анаеробних виробництв, які задіяні для очищення промислових стічних вод. У сільському господарстві ця цифра ще більше. Сотні підприємств, що використовують бескисневе бродіння, використовують органічні залишки твердих побутових відходів, виробляючи з них компост або переводячи в неактивний стан, придатний для безпечного захоронення.

Продуктом анаеробного зброджування є змішаний газ, який в основному складається з метану СН₄ та діоксиду вуглецю, який зазвичай називають біогазом. Біогаз використовують в опалювальних системах, для виробництва електроенергії, в якості альтернативного палива в транспорті.

Переробка відходів сільського господарства

Сільське господарство продукує величезну кількість рослинних і тваринних решток, зберігання та утилізація яких забирають багато коштів і сил. Частково про утилізацію відходів ми вже розповідали. Зараз нагадаємо, що з 1 кг гною великої рогатої худоби отримують близько 40-50 л біогазу, з свинячого гною – 55-65 л, з курячого посліду – 70-90 л.

Кількість гною (посліду), що отримується від тварин за рік, визначається за формулою: Q рік. = Д (q + П) m,

де Q – річний вихід гною (посліду), кг; Д – число діб накопичення; q – середньодобове виділення екскрементів, кг; П – добова норма підстилки на одну тварину, кг; m – число тварин. Якщо врахувати, що тільки від однієї корови отримують від 55 до 70 кг екскрементів за добу, то за рік ця кількість складе не менше 20 тонн, з чого вийде не менше 800 кубів біогазу. А якщо на фермі 250 голів? Завдання переробки таких кількостей гною успішно вирішує біогазовий комплекс, водночас отримуючи цінну енергетичну сировину для своїх потреб або на продаж.

Та ж ситуація складається в рослинництві. Солома, силос, жом цукрових буряків та інші рослинні залишки можуть бути використані для отримання біогазу. Так, наприклад, в Україні запущена найбільша біогазова установка потужністю 7,5 МВт на відходах переробки цукрових буряків.

За даними Біоенергетичної асоціації України, отримання біогазу з відходів аграрної галузі має потенціал до 18 млрд кубометрів в перерахунку на природний газ.

Чому потрібно переробляти сміття?

Обсяги накопичення сміття в Україні просто вражають уяву: на одного жителя припадає близько 300 тонн! І тільки 5,93% з них піддаються переробці, а саме переважно спалюються. Йдеться про тверді побутові відходи, в складі яких – 85% органіки.

В Європі давно прийнято поділ сміття за видами та відповідна їх переробка. Наприклад, в Німеччині переробляють близько 90% твердих побутових відходів. Нашій країні до цих показників дуже і дуже далеко. А потенціал для отримання прибутку і – що найголовніше – поліпшення екологічної ситуації – величезний.

На даний момент тільки харчові відходи складають не менше 30% від загальної кількості сміття. Це величезний масив сировини для отримання альтернативного палива, яке потім можна використовувати в ТЕЦ для обігріву або для вироблення електрики.

Деякі зміни на краще все ж відбуваються, але це поодинокі приклади.

Так, в 2019 року в Маріуполі запрацювала нова біогазова установка на полігоні твердих побутових відходів. Вона буде виробляти більше 10 млн кВт електроенергії на рік.

За даними прес-служби «Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження», всього 24 біогазові станції загальною потужністю 22 МВт добувають звалищний газ на полігонах твердих побутових відходів. У масштабах країни це крапля в морі, і перспективи видобутку звалищного газу вельми вражаючі.

Як впливає отримання біогазу на екологію?

Одержуваний на виході з біогазової станції продукт містить 50-70% метану. Для використання його в паливних системах транспорту або передачі в газотранспортні системи необхідно провести так звану модернізацію, або максимально повну очистку від домішок. Перш за все до них відносять сірководень та вуглекислий газ. Вміст метану необхідно довести до рівня природного газу, а це 95-99%. Тільки після цього біометан може бути передано в загальну газорозподільну мережу. Там він змішується з природним газом і використовується:

 • для отримання електроенергії;
 • в опалювальних цілях;
 • на газових заправках для автомобілів.

Крім цього, альтернативне паливо з відходів дешевше покупного природного газу, що дозволяє зекономити значні кошти.

Необхідно підкреслити, що отримання біогазу з побутових, промислових або сільськогосподарських органічних відходів знижує навантаження на екосистему, покращує локальну екологічну обстановку та дозволяє зберегти ресурси, в тому числі земельні, для інших цілей.

Чи можна використовувати біометан замість природного газу?

Задовго до того, коли отримання біогазу досягне планових показників і біогазовий комплекс вийде на проектну потужність, потрібно говорити про використання газу. Уже на етапі проектування слід передбачити, скільки і в якому обсязі біогаз буде споживатися для власних потреб підприємства, а скільки можна переробляти в електроенергію або продавати.

Стаття 19 Закону України “Про ринок природного газу” в редакції від 29.12.2019 р наділяє суб’єкти господарювання правом доступу до газотранспортних мереж. Для цього газ, вироблений з будь-якого виду органічної сировини за технологією анаеробного бродіння, повинен відповідати фізико-технічними характеристиками природного газу відповідно до галузевого стандарту.

Що це дає власнику біогазової станції? Це означає, що біогаз, який пройшов усі щаблі очищення і за своїми властивостями є ідентичним природному газу, можна поставляти в загальну мережу, звідки він буде надходити підприємствам й організаціям – споживачам. Такий газ – біометан – виробляє сучасна високотехнологічна біогазова установка з декількома ступенями очищення, починаючи від конденсування водяної пари, закінчуючи мембранними пристроями поглинання домішок. Компанія Ecodevelop для своїх проектів підбирає обладнання від провідних європейських виробників.

Перспективи альтернативного палива

Як ми побачили в наведених вище прикладах, спорудження біогазової станції й отримання біогазу дають можливість вирішити кілька завдань:

 • переробляти відходи виробництва;
 • власним біогазом обігрівати приміщення;
 • виробляти електроенергію і продавати її за зеленим тарифом;
 • продавати біометан підприємствам замість природного газу.

Останній аспект дуже важливий в силу зниження залежності від викопного палива, а тому кінцевого джерела енергії. Чим більше біометану буде вироблено, тим менше знадобиться закупівель на зовнішніх ринках. Це створює енергетичну незалежність підприємства зокрема і країни в цілому, і дає свободу для маневрів при вирішенні соціальних та інших завдань.

Ринок біометану знаходиться в зародковому стані, але має чудові перспективи. Компанія Ecodevelop запрошує зацікавлених осіб приєднатися до спільної роботи над цим питанням!

Заповніть форму