УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОГАЗОВИХ КОМПЛЕКСІВ

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОГАЗОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Головне завдання біогазових станцій, які активно будуються в Європі, а останнім часом і в Україні, це виробництво відновлюваних джерел енергії. Біогаз, продукт роботи цих комплексів, цінний високим вмістом метану. Біогаз використовують замість природного газу (за умови адаптації обладнання), спалюючи в теплогенеруючих або електрогенеруючих установках.

Проблема утилізації відходів в світлі можливостей біотехнології

Крім отримання біогазу та додаткової енергії, вищезгадані станції вирішують ще кілька важливих завдань. Одне з них – це проблема утилізації відходів. Не секрет, що в результаті господарської діяльності підприємства – очисні споруди, харчові та сільськогосподарські – в тій чи іншій мірі продукують неперероблювані залишки, маса й обсяг яких може досягати значних обсягів. Приклад: побічним продуктом виробництва цукру є буряковий жом. Його вихід становить близько 80% від ваги перероблених цукрових буряків**. Частково жом переробляють на корм для тварин, проте основну масу доводиться утилізувати.

Ще один приклад – вторинні продукти підприємств харчової промисловості: молочна сироватка, овочева або фруктова макуха і т.п., обсяг яких обчислюється десятками тонн.

Всі ці продукти являють собою органічні залишки, які при належному ставленні стають сировиною для біогазового комплексу. Внаслідок анаеробного бродіння з підготовленого субстрату отримують біогаз. Таким чином, підприємства позбавляються від необхідності утилізації відходів, а також отримують можливість отримувати додатковий прибуток в результаті використання або продажу власної електроенергії.

Отримання електроенергії з відходів – проблеми та рішення

При грамотному плануванні утилізація відходів стає не джерелом витрат, а засобом отримання прибутку. Для кращого розуміння варто додати, що переробка відходів в біогаз і органічні добрива не є утилізацією (знищенням) в строгому сенсі цього слова.

Біоенергетика, а саме біогазові комплекси, використовує органічні відходи як сировину – субстрат – для виробництва. Таким чином, виробляти біогаз можна за допомогою утилізації відходів органічного походження в біогазових комплексах.

Для успішного, економічно вигідного проекту вкрай важливо правильно проаналізувати вихідні матеріали, побудувати ефективний технологічний процес і забезпечити регулярне та надходження сировини в достатній кількості. З огляду на те, що відходи різних виробництв мають дуже різноманітні склад і кислотність, потрібно правильно розрахувати суміш відходів для субстрату.

Бар’єром в даному випадку є необхідність змішування різних відходів. Це пов’язано перш за все з різнорідністю субстрату та необхідністю підтримки певного рівня рН, співвідношення між вуглецем і азотом, наявністю інгібуючих метаногенез з’єднань.

Справа в тому, що реакція з утворенням метану може відбуватися тільки в певних умовах. Занадто високий або занадто низький рН перешкоджає окисленню субстрату. Внаслідок цього біогаз містить занадто мало метану або має багато домішок.

Універсальне рішення для такої проблеми – створення енергетичних кооперативів, що складаються з підприємств різних галузей. Для кожного з учасників вирішується проблема утилізації відходів, а вироблений біогаз витрачається на опалення або вироблення електроенергії.

Біогаз з відходів різногалузевих підприємств

Як вище було сказано, питання утилізації відходів може бути успішно вирішене шляхом створення свого роду спільних підприємств різними організаціями. Те, що для однієї ферми стало б непідйомним фінансовим завданням, для групи підприємств перетворюється на взаємовигідний проект.

Схем реалізації таких проектів багато. Наприклад, створення нової юридичної особи з рівними частками інвестицій з кожної зацікавленої сторони. Як приклад розглянемо виробництво біогазу підприємствами харчової промисловості та водоочищення.

У цьому випадку в якості субстрату можуть виступати осади очисних споруд з високим показников рН 8-9 спільно з відходами харчової промисловості (фруктове пюре, вижимки овочеві / фруктові та ін), які мають рН на рівні 4-5. Загальний рівень рН підбирається змішуванням різних пропорцій відходів. Таке просте рішення дозволяє мінімізувати витрати на реагенти, підвищити ефективність роботи біогазової станції, і тим самим знизити термін окупності проекту.

Фахівці компанії Ecodevelop здатні проаналізувати і розрахувати весь технологічний ланцюжок утилізації відходів. Ми спроектуємо біогазовий комплекс з урахуванням особливостей сировини, регулярності поставок відходів, навчимо персонал і виведемо об’єкт на проектну потужність. Біогаз з відходів згодом переробляють на теплову й електричну енергії.

Отримання електроенергії з відходів

Співпраця різних підприємств приносить вигоду з точки зору вироблення теплової енергії на рівні з електричною в когенераційній установці. Якщо електроенергія поставляється безпосередньо в мережу за зеленим тарифом, то теплова може бути використана для власних потреб компаній-учасників. Біогаз, спалений в котельні замість природного газу, знижує залежність підприємств від постачальників тепла, зменшує вартість обігріву будівель, споруд, будинків або теплиць.

Зелений тариф в Україні один з найвищих в Європі, тому виробництво та продаж електроенергії приносить прибуток власникам біогазового кооперативу. Крім цього, власна електроенергія дає незалежність від центральних електромереж і попереджає виникнення аварійних ситуацій, викликаних його відключенням.

Перспективним побічним продуктом біогазового комплексу є виробництво органічних добрив. У цьому контексті варто включити в даний кооператив також агропідприємства для отримання взаємної вигоди.

Біогаз і проблема утилізації відходів

Біогаз відноситься до відновлюваних джерел енергії, і здатний замінити дорогий природний газ в системах опалення або генераторах електрики. Біогазові комплекси використовують в якості сировини біомасу з відходів виробництва підприємств різних галузей. Ретельний аналіз, складання сумішей і дотримання технологічних режимів дозволяють отримати біогаз з високим вмістом метану. Таким чином, утилізація відходів шляхом переробки їх в біогаз дозволяє:

  • позбутися витрат на утилізацію відходів;
  • поліпшити екологію внаслідок переробки відходів;
  • отримати додатковий ресурс у вигляді тепла;
  • отримати дохід від продажу електроенергії;
  • отримати дохід від виробництва добрив.

Компанія Ecodevelop розробляє, будує і частково фінансує проекти біогазових станцій в Україні. Біогаз з відходів може стати перспективним напрямом розвитку вашого бізнесу.

Заповніть форму