Розробка бізнес-планів

Перш ніж розпочати зведення біогазового комплексу, підприємство виконує ряд послідовних дій, починаючи з вибору майданчика для будівництва. Потім готують докладний аналіз фінансових, маркетингових та технологічних складових, на підставі чого розробляють бізнес план.

Цей документ містить в собі відповіді на питання інвесторів і власників:

 • скільки коштів потрібно вкласти в проект будівництва?
 • яку частину з них потрібно залучити?
 • наскільки ефективно буде працювати установка для виробництва біогазу?
 • які терміни окупності проекту?
 • які перспективи отримання прибутку?

Бізнес план будівництва біогазової станції – це великий, всеосяжний документ, для написання якого ми залучаємо інженерів і технологів, бухгалтерів і фінансистів, маркетологів і аналітиків.

Типові складові бізнес-плану

Розробка проекту біогазової станції вимагає індивідуального підходу в кожному окремому випадку. Для кожного інвестора команда Ecodevelop створює унікальний документ, який в загальному вигляді складається з наступних частин:

 1. Резюме проекту
 2. Дані про замовника – суб’єкта господарської діяльності
 3. Аналіз ринку відновлюваних джерел енергії і перспектив розвитку
 4. Аналіз ринку сировини
 5. Порівняльний аналіз доступних технологій отримання біогазу
 6. План збуту електроенергії та теплової енергії
 7. План виробництва
 8. Правові питання проекту
 9. Фінансовий план
 10. Економічна ефективність проекту

Для проведення аналізу ринку “зеленої” енергетики і його перспектив ми користуємося багаторічними напрацюваннями та проводимо глибокі маркетингові дослідження. Україна має величезний потенціал для нарощування екологічно безпечних енергетичних потужностей та отримання відновлюваних джерел енергії.

Технологічні нюанси також знаходять своє відображення в проекті. Огляд біотехнологій, які використовуються в тому чи іншому випадку, роблять для того, щоб показати можливості для диверсифікації ризиків і забезпечення безперебійної роботи підприємства.

Аналіз сировинних можливостей

Проектування біогазових станцій неможливе без повної та детальної оцінки доступності сировинних запасів, способів їх транспортування, поповнення та / або заміни.

На ефективність діяльності підприємства безпосередньо впливає:

 • склад і вартість сировини;
 • її кількість і регулярність надходження;
 • близькість сировинної бази до майданчика для будівництва;
 • можливість заміни одного виду сировини на інший.

Зміна параметрів вихідних матеріалів позначається на результуючому виході метану. Виходячи з цього, наші інженери і технологи опрацьовують різні сценарії. У підсумковому документі містяться рекомендації щодо підвищення ефективності та розрахунки сировинної бази.

План виробництва

Планування виходу готової продукції здійснюють на підставі аналізу сировинної бази і очікуваних показників реалізації електроенергії. Мета написання цього розділу – детальне, поетапне планування роботи від моменту запуску до виходу на проектну потужність.

План реалізації

Біогаз не є кінцевим продуктом, а лише джерелом для подальшої переробки в теплову або електричну енергію. Спалюючи біогаз в котельнях, отримують теплову енергію, яку використовують переважно для внутрішніх цілей: обігріву будинків, цехів, оранжерей тощо. Електроенергію можна продавати в загальну енергосистему по так званому “зеленому” тарифу. Цей тариф значно вище звичайних розцінок, тому для отримання додаткового доходу надлишок електроенергії реалізують. Ми розраховуємо параметри когенераційної установки та складаємо план продажів для досягнення заданих значень ефективності проекту.

Правове обґрунтування

У кожній країні існує ряд дозвільних процедур, і Україна – не виняток.

В юридичний розділ включають питання права власності на земельну ділянку та готовий об’єкт, визначають частку кожного інвестора, розробляють рекомендації щодо укладення договорів поставки сировини і т.д. Сюди ж відносять отримання необхідних погоджень та дозвільних документів.

Оцінка економічної ефективності проекту

Біогазовий комплекс будують задля декількох цілей, одна з яких – це переробка відходів основного виробництва. За рахунок неї створюється економія на захороненні та утилізації.

Залежно від виду використаної сировини отримують очищене та концентроване органічне добриво, яке використовують для власних потреб або продають.

Про продаж електроенергії ми вже писали вище. Всі ці прямі та непрямі доходи і економії враховують при розрахунку показників економічної ефективності проекту (термін окупності, обсяг інвестицій, EBITDA, ROI і т.д.). Ці цифри стають відправним пунктом для прийняття рішення про доцільність реалізації ідеї.

Скористайтеся послугами компанії Ecodevelop, щоб замовити комплексне проектування біогазових станцій в Україні та розробити бізнес проект. Вартість нашої роботи залежить від складності проекту. Наш досвід і робота в співдружності з провідної німецької інжинірингової компанією Krieg & Fischer Ingenieure GmbH гарантує якісну і ефективну реалізацію вашої ідеї.

Бізнес-план дає розгорнуте обґрунтування проекту та можливість всебічної оцінки ефективності прийнятих рішень і планованих заходів. І на цьому важливому етапі вам допоможуть фахівці команди Ecodevelop!

Заповніть форму