Розробка бізнес-планів

Після вибору ділянки під будівництво біогазової станції, ми проводимо детальний фінансово-економічний аналіз його перспектив.

Попередньо розраховуються: термін окупності, обсяг інвестицій, EBITDA, ROI і т.д. Визначаються ризики і перспективи. Після проведення дослідження формується бізнес-план. Бізнес-план дає розгорнуте обґрунтування проекту і можливість всебічної оцінки ефективності прийнятих рішень і запланованих заходів.

Найважливіше питання, відповідь на яке повинен дати бізнес-план: чи варто вкладати кошти в даний проект?

Бізнес-план складається з наступних пунктів:

  1. Загальний опис проекту
  2. Розрахунок виходу біогазу
  3. Виробничі процеси вироблення біогазу
  4. Технологічний процес виробництва біогазу
  5. Енергетичний розрахунок біогазової станції
  6. Фінансово-економічний план проекту
  7. Прогноз операційної діяльності
  8. Показники ефективності проекту за 10 років

Заповніть форму