Біогазові технології для полігонів твердих побутових відходів (ТПВ)

Біогазові технології для полігонів твердих побутових відходів (ТПВ)

Для проведення робіт по дегазації полігонів ТПВ з метою отримання біогазу і подальшою повною переробкою відходів пропонуються технологічні рішення, які складаються з трьох етапів:

Проведення дегазації полігонів. Біогаз виходить методом збору газу з перфорованих свердловин, виконаних в товщі сміттєвого відвалу, з подальшою подачею біогазу в когенераційну установку, яка виробляє електричну і теплову енергію. В результаті дегазації полігонів значно знижується ризик самозаймання полігонів, значно зменшується викид метану в атмосферу і зникає запах. Не викид 1 тонни метану – це не викид 21 тонни СО2 в атмосферу.

Сортування. Усі тверді побутові відходи сортуються і розділяються на біологічну частину і неорганічну (скло, пластик, метал, картон, папір). Біологічна частина твердих побутових відходів переробляється методом анаеробного зброджування з подальшим отриманням біогазу. Неорганічна частина поділяється на товарну частину для подальшої вторинної переробки (метал, скло) і не товарну частину, яка переробляється методом піролізного спалювання, в результаті якого виходить піролізний газ та рідке пічне паливо, яке можна в подальшому використовувати для вироблення теплової та електричної енергії.

Виробництво біогазу з біологічної частини за технологією сухого ферментації в анаеробних умовах, є заключним етапом для даної технології.