«Зелені» облігації як інструмент фінансування екологічних проектів

«Зелені» облігації як інструмент фінансування екологічних проектів

Відновлювані джерела енергії набирають свою популярність на глобальному рівні – їх частка в енергетичному балансі зростає, як у провідних країнах світу, так і в Україні. Однак, попри це, проблеми капіталомісткості проектів відновлюваної енергетики та потреби у фінансових ресурсах і досі залишаються каменем спотикання на шляху повного переходу людства на відновлювані джерела енергії. Для вирішення даних проблем у світовій практиці застосовується такий інструмент, як «зелені» облігації, за допомогою яких можна залучити значні обсяги капіталу для реалізації проектів з чистої енергетики.

Що таке «зелені» облігації?

«Зелені» облігації – це боргові фінансові інструменти, надходження від розміщення яких спрямовуються виключно на фінансування зелених проектів. Процес емісії та розміщення «зелених» облігацій має відповідати правилам, висвітленим у «Принципах зелених облігацій», що наводяться Міжнародною Асоціацією Ринків Капіталу (IMCA). Реалізація таких проектів повинна мати позитивний екологічний ефект та сприяти подоланню глобальних екологічних проблем, до яких можна віднести забруднення довкілля, зміну клімату, виснаження природних ресурсів тощо. За рахунок коштів від розміщення «зелених» облігацій фінансуються проекти у сфері енергетики, зокрема проекти з відновлюваними джерелами енергії, ефективним використанням електроенергії, запобіганням та контролем забруднення, адаптацією до зміни клімату тощо.

Хто випускає «зелені» облігації та інвестує в них?

Емітентами «зелених» облігацій можуть бути органи влади, банки, міжнародні фінансові організації та підприємства. На сьогодні найбільшими емітентами «зелених» облігацій є Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC). За даними групи Світового банку, починаючи з 2008 року, ним було здійснено 135 емісій «зелених бондів» у 19 валютах на загальну суму еквівалентом вище, ніж 11 млрд дол. США, а IFC забезпечила 77 емісій у 12 валютах на суму 5,8 млрд дол. США. Зважаючи на високу ціну облігацій як фінансового інструменту, інвестують у них зазвичай установи, які мають змогу акумулювати значні обсяги грошових ресурсів з метою їх примноження. До складу таких інвесторів входять переважно пенсійні, страхові та інвестиційні фонди.

Зростання популярності «зелених» облігацій

Не дивно, що глобальний інтерес до фінансування екологічних проектів за допомогою механізму емісії «зелених» облігацій щороку зростає — інвестування у даний цінний папір дає змогу не лише примножити кошти, але й продемонструвати власну політику екологічно відповідального бізнесу. Підвищення зацікавленості відобразила у своєму звіті «Green Bond Highlights 2017» міжнародна організація Climate Bonds Initiative. Відповідно до нього, світовий випуск «зелених» облігацій у 2017 році склав 155,5 млрд дол. США, що на 78% більше, ніж у попередньому році.

«Зелені боргові цінні папери» були емітовані 37 країнами, включаючи 10 нових країн-емітентів, з-поміж яких Нігерія, Фіджі, Малайзія, Аргентина, ОАЕ, Литва та Швейцарія. Найбільшими лідерами за обсягами емісії стали такі країни, як США, Китай та Франція, які забезпечили 56% випуску у 2017 році. Крім того, значні обсяги «зелених» облігацій були випущені у таких європейських країнах, як Німеччина, Іспанія, Швеція та Нідерланди. Найбільша частка залучених від емісії коштів була інвестована у відновлювану енергетику  (33% або 51 млрд дол. США).

Зростання обсягів «зеленого» фінансування спостерігається й у країнах, що розвиваються. У 2017 р. Міжнародна фінансова корпорація, член Групи Світового банку, та Amundi, європейська компанія з управління активами, оголосили про наміри створити найбільший фонд «зелених» облігацій (Green Cornerstone Bond Fund) у розмірі 2 млрд дол. США, який буде інвестувати у «зелені бонди», випущені банками на ринках, що розвиваються, зокрема в Африці, Азії, Латинській Америці, Східній Європі, Центральні Азії, на Близькому Сході. Даний фонд наразі функціонує, і станом на березень 2018 року вже було акумульовано 1,42 млрд дол. США.

Перспективи в Україні

В Україні даний сегмент фондового ринку поки є нерозвиненим, проте питання щодо випуску «зелених» облігацій не залишається поза увагою вітчизняних регуляторів. Над даним питанням в країні мають наміри працювати Держенергоефективності та проект UNIDO «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України». Першими запланованими кроками на шляху до формування ринку «зелених бондів» є розробка Концепції створення ринку «зелених» облігацій в Україні та Плану дій з її реалізації, а також пакета необхідного первинного та вторинного законодавства. Зокрема важливим залишається висвітлення питання сутності та типів «зелених» облігацій, чіткого процесу, принципів та критеріїв їх емісії, а також порядку звітування емітентів та використання коштів ними.

Отже, «зелені» облігації є дієвим фінансовим інструментом, який дозволяє отримати значні обсяги коштів та спрямовувати їх в екологічні проекти. Світовий ринок «зелених» облігацій стрімко зростає; за рахунок капіталу, акумульованого внаслідок  їхньої емісії, реалізовано значну кількість проектів відновлюваної енергетики у Європі, США, Китаї. Хоча в Україні ринок «зелених» облігацій знаходиться на етапі формування, але неможливо недооцінити важливість розвитку даного сегменту ринку капіталів у процесі становлення фонду фінансових ресурсів, що може бути використаний для фінансування вітчизняних проектів у сфері чистої енергетики у майбутньому.

Безпалий Р., інвестиційний аналітик

Заповніть форму