Зелений тариф на електроенергію з біогазу

Зелений тариф на електроенергію з біогазу

Світова тенденція отримання електрики з відновлюваних джерел, в тому числі біогазу, знаходить своє відображення в Україні. Ряд урядових заходів, зокрема, Закон України Про альтернативні джерела енергії № 555-IV від 09.08.2019, спрямовані на стимулювання альтернативної енергетики.

Нагадаємо, що до нетрадиційної, або альтернативної, енергетики відносять енергію, яку виробляють з відновлюваних джерел. Нові технології і матеріали дозволяють отримувати електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання, на мікро-, міні- і малих гідроелектростанціях, з геотермальних джерел, біогазу і біомаси.

На всі ці види поширюється так званий “зелений” тариф. Він уособлює екологічну чистоту та безпеку виробництва електрики, на відміну від атомної або теплової галузей.

Як розраховується зелений тариф

Цей тариф відрізняється для різних видів альтернативних джерел енергії та виробників цієї енергії. Він може бути різним для пускового комплексу або черги будівництва такої електростанції в залежності від дати введення її в експлуатацію.

Встановлюється зелений тариф як коефіцієнт, помножений на роздрібну ціну для споживачів другого класу напруги станом на січень 2009 року, виражений в євро за курсом НБУ.

Станом на 01.01.2009 р роздрібна ціна становила 0,5846 грн / кВт * год, курс 1 євро = 10,9879 грн. База для розрахунку становить: 0,5846 / 10,9879 = 0,0532 євро /кВт*год.

Електроенергія з біогазу – розрахунок з прикладом

Для розрахунку величини зеленого тарифу на вироблену електроенергію з біогазу перемножимо розраховану вище базу та коефіцієнт для конкретного джерела альтернативної енергії згідно наведеної нижче таблиці (табл.1). Продаж електроенергії, виробленої з біогазу, буде здійснюватися із застосуванням таких коефіцієнтів:

Табл.1

 

Категорія об’єктівКоефіцієнти Зеленого тарифу для об’єктів або його ступенів, введених в експлуатацію
З 01.01.2017 по 31.12.2029
Електроенергія з біогазу2,3


Наприклад, станом на 16.08.2019 офіційний курс євро згідно НБУ становить 1 євро = 28.2336 грн.

Введений в експлуатацію об’єкт буде виробляти електричну енергію за ціною: 2,3 * 0,0532 * 28,2336 = 3,4547 грн/кВт*год.

Розрахунок зроблений відповідно до формули: Коефіцієнт ЗТ х База розрахунку ЗТ х Курс євро на дату розрахунку.

Поступове зниження розцінки пов’язано з тим, що з розвитком технології і появою інноваційної техніки знижується вартість будівництва і тим самим собівартість виробленої з біогазу електричної енергії.

Надбавки до зеленого тарифу

Законом № 575/97-ВР «Про електроенергетику» передбачена спеціальна надбавка за використання обладнання українського походження. Вона встановлюється в залежності від питомої ваги обладнання вітчизняного виробництва в конкретному проекті:

Табл.2

Розмір надбавки, %Рівень використання обладнання українського виробництва, %
530-50
1050<

Рівень використання обладнання українського виробництва визначається як сума відповідних питомих процентних показників елементів обладнання.

Табл.3

Елементи обладнання біогазових установокПитомий показник, %
Реактори анаеробного бродіння35
Мішалки реакторів анаеробного бродіння10
Газодувки5
Системи підігріву біогазу15
Когенератори35
Всього по об’єкту100

Наведемо приклад розрахунку для умовної біогазової станції з використанням комплектуючих вітчизняного виробництва.

Якщо при будівництві біогазового комплексу були використані реактори анаеробного бродіння (питомий відсотковий показник – 35%) і системи підігріву біогазу (питомий % показник – 15%), вироблені в Україні, то рівень використання обладнання українського виробництва буде дорівнювати 15 + 35 = 50% (табл.3).

Згідно таблиці 2, даний об’єкт електроенергетики отримає надбавку в розмірі 10% до Зеленого тарифу.

В українських реаліях ця надбавка, на жаль, майже не застосовується. У нашій країні дані елементи біогазових установок практично не виробляються, або ж їх якість сильно поступається європейським виробникам обладнання. Як результат, інженери компанії Ecodevelop рекомендують використовувати тільки високоякісне перевірене обладнання, оскільки від цього безпосередньо залежить ефективність роботи установки та термін її служби. Значення вищевказаної надбавки полягає скоріше в тому, щоб стимулювати розвиток вітчизняного машинобудування в галузі альтернативної енергетики.

Зелений тариф на електроенергію в Європі

У країнах ЄС взяли курс на розвиток альтернативної енергетики в кінці 20-го століття. Наприклад, в Німеччині особливі розцінки були введені в 1991 році, а вже у травні 2018 відновлювані джерела енергії виробили майже 72% від усіх джерел енергетики. Аналогічна картина спостерігається і в інших країнах. Зелений тариф значно впливає на зростання кількості альтернативних енергостанцій збереження навколишнього середовища.

У нашій країні встановлено один з найвищих коефіцієнтів на електроенергію за зеленим тарифом. Тому саме зараз продаж електроенергії, виробленої з біогазу, стає прибутковою і перспективною справою.

Чому отримання електроенергії з біогазу вигідне?

Продаж електроенергії, виробленої з альтернативної відновлюваної сировини – біогазу – в загальну енергомережу, приносить значний додатковий дохід. Електроенергія за зеленим тарифом значно дорожче, ніж вироблена традиційними способами. Підприємство або місто, які володіють біогазовою установкою, поповнюють свій бюджет і диверсифікують джерела доходу. Знижується рівень залежності від традиційних надходжень, а також рівень енергетичної залежності.

Електроенергія з біогазу утворюється в результаті переробки відходів основного виробництва. Для сільськогосподарських підприємств це, в першу чергу, продукти життєдіяльності тварин і залишки рослинного походження, що не перероблюються. Для населених пунктів джерелом сировини слугують побутові відходи. І першому, і в другому випадку вирішуються відразу дві проблеми: зникає необхідність зберігання або захоронення відходів; поліпшується екологічна обстановка в регіоні.

Як бачимо, отримання електроенергії з біогазу вигідне як з міркувань збереження екології, так і з економічних факторів.

Висновки

Продаж електроенергії з біогазу за зеленим тарифом – це джерело прибутку підприємства. Економісти і аналітики компанії Ecodevelop розрахують очікуваний дохід і терміни окупності біогазової станції. Ця робота вимагає спеціальних знань і підготовки. В результаті ви отримаєте повну і ретельну розробку проекту виробництва біогазу і зможете оцінити, як вплине продаж електроенергії на життєдіяльність і розвиток підприємства в перспективі.

Заповніть форму